Младиинфо Веб Портал

Младиинфо (www.mladiinfo.eu) е онлајн платформа која успешно ги елиминира едукативните бариери за обесправените млади луѓе ширум светот со тоа што споделува информации, искуства во образовен контекст, исто како активниот младински ангажман.

Младиинфо Мрежа

Младиинфо исто така активно работи на подготвување и спроведување на бројни проекти на различни теми како едукација на младите, новинарство, мултимедијалност, човекови права, авторски права и друго.

Младиинфо Центар

Младиинфо центарот, лоциран во „Центарот за млади и НВО“ во општина Гази Баба, Скопје, Македонија, е место за сите млади, студенти, професори и истражувачи, кои имаат потреба од информации и поддршка за продолжување на своето образование и понатамошниот професионален развој.

Младиинфо настани

Our Partners & Supporters